06 214 729 20 info@bouke-pt.nl

Privacy
verklaring

PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van Bouke-PT, gevestigd te Hilversum en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57953899. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
(a) als het lid zich inschrijft voor een wedstrijd en/of evenement/activiteit
(b) als het lid onze website/facebook bezoekt
(c) als het lid in het ledenportaal een wijziging doorgeeft of een daarvoor bestemd formulier invult
(d) als er een lidmaatschap word aangevraagd via onze website/papieren inschrijfformulier
(e) als het lid gebruikt maakt van Bouke-pt Kado cheques
(f) als het lid contact met ons opneemt d.m.v. E-mail en/of telefoon en overige contactmomenten
1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
(a) naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnr., leeftijd, geslacht, IBAN
(b) lidmaatschapsnummer
(c) evt. gezondheid meldingen die door het lid zelf worden doorgegeven
1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):
(a) lidmaatschap te effectueren
(b) doorgegeven wijzigingen in het lidmaatschap te verwerken
(c) e-mail berichten te versturen
(d) optimalisatie website/facebook
(e) verbetering van onze dienstverlening

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR
2.1 U kunt contact opnemen met ons via info@bouke-pt.nl voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens;
(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Bouke-pt Hilversum.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen
treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN
4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:
(a) VirtuaGym : ledenadministratie pakket
(b) Personal Hormonal Profiling
(c) Evenementen

4.2 Gebruik van foto en video/film
Wij kunnen foto’s en video/film van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze
accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar
aantekent (zie onder 2).

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan
om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen

Train

× WhatsApp met mij!